ÖNERİ VE ŞİKAYET HATTI : +90 (488) 212 32 47

Yasal Uyarı

Bu Baniddo Dondurma sitesine erişim ve sitenin kullanımı, aşağıdaki koşullara, ayrıca Türkiye Cumhuriyeti yasalarına tabidir.

Copyright © Baniddo Dondurma 2017. Her hakkı saklıdır. Bu sitedeki bütün metinlerin, görüntülerin, seslerin, yazılımların ve diğer malzemelerin her türlü telif hakkı ve diğer fikri mülkiyet hakları Baniddo Dondurmaları ve bağlı şirketlerine aittir ya da ilgili hak sahibinin izniyle siteye dahil edilmiştir. 

Bu siteyi inceleyebilir ve yazıcıdan çıktısını alarak, sabit disk sürücünüze indirerek ya da başka kişilere dağıtarak bazı kısımlarını çoğaltabilirsiniz, ancak bu tür çoğaltmalar kesinlikle ticari olmayan, bilgi amaçlı ve kişisel nedenlerle yapılabilir. Sitenin hiçbir bölümü çoğaltılıp ticari kazanç amacıyla satılamaz ya da dağıtılamaz; ayrıca yazılı çıktı halinde veya başka bir siteye gönderilmesi de dahil olmak üzere elektronik formatta başka herhangi bir çalışmaya, yayına veya siteye eklenemez. Başka hiç kimseye bu konuda lisans ya da hak verilmez.

Ticari markalar

Bu sitede görülen bütün ticari markalar Baniddo Dondurmaları ve bağlı şirketlere aittir ya da bunların lisansı altında kullanılmaktadır.

Ürünlerin bulunabilirliği

Baniddo Dondurmaları müşterilere doğrudan ürün ya da hizmet sunmazlar. Bu sitede herhangi bir ürün ya da hizmetten söz edilmesi, söz konusu ürün ya da hizmeti satma veya temin etme teklifi değildir ve ürün ya da hizmetin bütün ülkelerde bulunabilir olduğu veya ürün ya da hizmetin isminin, tanımının veya spesifikasyonlarının sitedekiyle aynı olacağı anlamına gelmez. Herhangi bir ürün ya da hizmetin bulunabilirliği ve uygunluğu konusundaki özel tavsiyeler, Baniddo Dondurmalarına bağlı şirketinden ya da ilgili distribütörden alınmalıdır.

İçerik

Bu sitedeki bilgiler iyi niyetle siteye eklenmiştir ve sadece genel bilgilendirme amaçlıdır. Belirli amaçlar için sadece bu bilgiler temel alınamaz ve bu bilgilerin doğruluğu ya da eksiksiz olması konusunda hiçbir beyanat ya da garanti verilmemiştir. 


Bu web sitesi aracılığıyla Unilever Baniddo Dondurmalarına iletilen bütün yorumlar, öneriler, grafikler, fikirler (ürün ve reklam fikirleri de dahil olmak üzere) ve diğer bilgiler ya da malzemeler, bu koşullar gelecekte değiştirilse ya da iptal edilse bile bu tür iletimlerle ilgili gelecekteki bütün haklar da dahil olmak üzere, Baniddo Dondurmaları’nın münhasır mülkiyeti olacak ve böyle kalacaktır. 

Bu durum, bu tür iletimlerinizde her türlü mülkiyet hakkından vazgeçtiğiniz ve Baniddo Dondurmalarınin bunları (ya da benzer malzemeleri veya fikirleri) bugün ve gelecekte, size ya da başka bir kişiye önceden bildirimde bulunmadan, tazminat ödemeden ya da başka bir yükümlülük altına girmeden, herhangi bir ortamda kullanmaya ilişkin sınırsız hakkını kabul ettiğiniz anlamına gelir. Ayrıca, Baniddo Dondurmaları’nin iletimlerinizi gizli tutma yükümlülüğünün olmadığı anlamına da gelir.

Uygun gördüğümüz zamanda ve önceden bildirimde bulunmaksızın bu sitede değişiklik ve düzeltme yapma hakkımız saklıdır.

Link uyarıları

Sitenin çeşitli yerlerinde, bu sitenin belirli bir özelliğiyle bağlantılı olarak başka internet sitelerine otomatik linkler verilebilir. Bu uygulama, Baniddo Dondurmaları’nın ya da bağlı şirketlerinin söz konusu diğer sitelerle ya da sahipleriyle ilişkide olduğu anlamına gelmez.

Baniddo Dondurmaları’nın söz konusu diğer sitelerin kullanıcı açısından ilgi çekici olabileceğini düşünmesine karşın, Baniddo Dondurmaları, bağlı şirketler, bunların yetkilileri, çalışanları ve temsilcileri, Baniddo Dondurmaları veya bağlı şirketler tarafından doğrulanmamış veya onaylanmamış siteler ya da bunların içeriğindeki bilgiler için hiçbir şekilde sorumluluk ya da yükümlülük altında değildir. Başka bir siteye girdiğiniz zaman, “geri” okuna basarak ya da Baniddo Dondurmaları’nın alan adresini yazarak bu siteye geri dönebilirsiniz.